PROJEKTAI

PROJEKTAS „KLIENTŲ PRITRAUKIMO IR APTARANAVIMO SISTEMOS E-SPENDIMŲ SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“

PROJEKTAS „KLIENTŲ PRITRAUKIMO IR APTARANAVIMO SISTEMOS Projekto tikslas – įdiegti e-komercijos sprendimą VšĮ Socialinių mokslų kolegijos procesų skaitmenizavimui.
Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti klientų pritraukimo ir aptaranavimo sistemos e-sprendimus.
Projekto veika – klientų aptarnavimo el. komercinių sprendimų diegimas.
Projekto rodiklis – sukurta ir įdiegta klientų pritraukimo ir aptaranavimo e-sistema.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Donata Dulkė, tel: +37060175094; el.paštas: donata.dulke@smk.lt


PROJEKTAS: „VERSLO AKSELERATORIUS“

Projektas finansuojamas iš Socialinio fondo lėšų.
Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014
Projekto tikslas – ugdyti sėkmingo verslo plėtojimui reikalingus gebėjimus bei sudaryti palankias sąlygas naujų verslų komunikacijos, marketingo, pramogų srityse, kūrimuisi tikslinėje teritorijoje.

Projekto veiklos:

  • KICK-OFF renginys – akseleravimo programos atidarymas;
  • Verslo kūrybiškumo studijos užsiėmimai ir ugdomųjų eksperimentų organizavimas;
  • Demo-day organizavimas;
  • Verslo pradžios kūrimo konsultacijų, mentorystės paslaugų teikimas.

V E R S L O AKSELERATORIUS

Dalyvių registracija į projektą “Verslo akseleratorius”
Informaciją apie projektą teikia: Projektų vadovė Živilė Jucevičienė, Tel: +370 671 20861; El.paštas: zivile.juceviciene@smk.lt
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos


PROJEKTAS „BENDRUOMENINIS INTEGRACIJOS CENTRAS VILNIAUS MIESTE“

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Vilniaus arkivyskupijos Caritas kartu su partneriu Socialinių mokslų kolegija įgyvendina projektą „Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“, kuris finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų.

Bendruomeniniame informacijos centre (toliau – BIC) dirbantys socialiniai konsultantai, užimtumo specialistas, teisininkas, psichologas padeda lankytojams susidoroti su integracijos metu kylančiais iššūkiais: susirasti darbą, susirasti ir išlaikyti būstą, susidoroti su integracijos metu iškylančiais iššūkiais. Pagal poreikį užsieniečiai lydimi ir jiems tarpininkaujama įvairiose institucijose: savivaldybėje, socialinės paramos, migracijos skyriuose, sveikatos, švietimo įstaigose, banke, padedama pildyti reikiamus dokumentus. BIC lankytojai turi galimybę gauti socialines, teisines, psichologines, profesinio orientavimo konsultacijas.

Socialinių mokslų kolegija dalyvius moko lietuvių kalbos bei organizuoja pilietinio orientavimo kursus, kurie padeda perprasti mūsų kultūrą, tradicijas, susirasti savo vietą mūsų visuomenėje ir tapti pilnaverčiu jos nariu.

Daugiau informacijos apie projektą teikia Socialinių mokslų kolegijos Projektų vadybos centro vadovė Donata Dulkė el. paštu donata.dulke@smk.lt arba telefonu 8-601-75094.


PROJEKTAS “SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS NOVATORIŠKŲ PASLAUGŲ DIZAINŲ KŪRIMAS”

Projekto pavadinimas: “Socialinių mokslų kolegijos novatoriškų paslaugų dizainų kūrimas”
Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0103.

Projekto laikotarpis: 2020-08-20 / 2022-02-20.

Projekto tikslas – sukurti Kolegijos teikiamų paslaugų naujus dizaino sprendimus, siekiant padidinti paslaugų verslui ir visuomenei patrauklumą, paklausą ir produktyvumą.

Projekto veiklos:

  • specializuotų intelektinių paslaugų verslui (Science to Business – S2B) modelio dizainas;
  • sveikatinimo ir grožio paslaugų dizaino sukūrimas;
  • virtualios studijų ir patirtinio mokymosi platformos dizainas.
  • Daugiau informacijos apie projektą teikia Socialinių mokslų kolegijos Projektų vadybos centro vadovė Donata Dulkė el. paštu donata.dulke@smk.lt arba telefonu 8-601-75094.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo