Projektas: „Verslo akseleratorius“

SMK-logo---ENG-crop2

Projektas finansuojamas iš Socialinio fondo lėšų. 

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014

Projekto tikslas – ugdyti sėkmingo verslo plėtojimui reikalingus gebėjimus bei sudaryti palankias sąlygas naujų verslų komunikacijos, marketingo, pramogų srityse, kūrimuisi tikslinėje teritorijoje.

Projekto veiklos: 

  • KICK-OFF renginys – akseleravimo programos atidarymas;
  • Verslo kūrybiškumo studijos užsiėmimai ir ugdomųjų eksperimentų organizavimas;
  • Demo-day organizavimas;
  • Verslo pradžios kūrimo konsultacijų, mentorystės paslaugų teikimas.

V E R S L O AKSELERATORIUS

Dalyvių registracija į projektą “Verslo akseleratorius”

Informaciją apie projektą teikia: Projektų vadovė Živilė Jucevičienė, Tel: +370 671 20861; El.paštas: zivile.juceviciene@smk.lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos