Projektas “Šviesos maratonas”

Projekto pavadinimas: „Šviesos maratonas”

Projekto Nr.: 2019-1-LT02-ESC31-006248

Projekto trukmė: 01-05-2019 / 30-04-2020

Projekto biudžetas: 6888.00 Eur

Projekto tikslas: skatinti Klaipėdos miesto jaunimo (14-29 m.) aktyvų įsitraukimą į savanorišką veiklą socialinėje srityje.

Projekto uždaviniai:   

  1. Prisidėti prie iniciatyvinės grupės jaunų žmonių įgūdžių tobulinimo.
  2. Sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto jaunimui susipažinti kokioje savanoriškoje veikloje jie gali dalyvauti ir kaip jie gali prisidėti prie socialinių problemų sprendimo būdų paieškos ir įgyvendinimo.
  3. Padėti Klaipėdos socialinės organizacijoms pritraukti naujų savanorių, labiau viešinti savo veiklą ir tapti žinomiems visuomenėje.

Projekto rezultatai:

  1.  Suorganizuota 10 socialinių akcijų bendradarbiaujant su Klaipėdos nevyriausybinėmis organizacijomis.
  2.  Įsitraukę 100 Klaipėdos miesto jaunų žmonių į savanorišką socialinę veiklą.
  3.  Pagerėję 7 savanorių socialiniai, organizaciniai ir komunikaciniai gebėjimai.

Informaciją apie projektą teikia: Projektų vadybos centro vadovė Donata Dulkė, tel. 860175094, el. p. donata.dulke@smk.lt

Projektas finansuojamas Europos Solidarumo korpuso lėšomis.