Projektas „Aktyvus pilietiškumas: Tavo balsas svarbus“

Projekto tikslas: didinti jaunimo (14-29 m. amžiaus) pilietinį ir politinį aktyvumą skatinant jų aktyvų dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.

Projekto vykdytojas: Socialinių mokslų kolegija

Trukmė: nuo 2017-10-23 iki 2019-06-23

Projekto biudžetas: 99.914,56 Eur

Projekto rezultatai ir veiklos:

Organizuota 30 mokomųjų seminarų-dirbtuvių jaunimui, kurių metu buvo siekiama įgalinti jaunimą priimti aktyvų vaidmenį pilietiniame gyvenime, nebijoti įsitraukti į viešojo valdymo procesus. Seminarai, praktiniai pavyzdžiai, diskusijos prisidėjo prie jaunimo, bendruomenių atstovų, NVO atstovų kompetencijų stiprinimo bei įgalinimo aktyviau įsitraukti į viešojo valdymo procesus, patiems inicijuoti įvairias akcijas ir iniciatyvas, palaikyti tuos, kurie jas organizuoja.

Sukurti ir viešinami Informaciniai-motyvaciniai video klipai:
Tavo balsas svarbus (Arūnas Valinskas)
Balsuok atsakingai (Andrius Tapinas)
Valstybės ateitis priklauso mums (Remigijus Žiogas)

Organizuota stovykla jaunimui “Aktyvus pilietiškumas”: kurioje dalyvavo 60 moksleivių iš 12 skirtingų Lietuvos mokyklų. Stovykla organizuojama diskusijų, debatų, simuliacijų pagrindu, siekiant įtvirtinti įgytas žinias, suvokti viešojo valdymo procesų veikimą, galimybę juose dalyvauti. Stovyklos metu daug dėmesio buvo skiriama probleminėms sritims – asmens teisė laisvai reikšti nuomonę, prieš kito asmens garbės ir orumo pažeidimą / asmens teisė į privatumą ir elektroninės erdvės reguliavimas/ teisė į religiją bei politines pažiūras prieš kitos asmens tas pačias teises, kur riba principo, jog galiu įgyvendinti savo teisę iki tos ribos kol nepažeidžiu kito asmens teisių praktinis pritaikymas.

Parengtas leidinys „NVO ir vietos bendruomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose“. Metodinėje priemonėje pateikiami praktiniai pavyzdžiai kaip teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip juos įforminti, kaip rengti ir teikti įvairius pranešimus bei skundus, kaip rengti peticijas, organizuoti agitacines akcijas ir pan.

Sukurtas „Politinio ir pilietinio raštingumo“ internetinių seminarų (webinarų) kursas, kuriuo siekiama prisidėti prie pilietinio sąmoningumo ugdymo, visuomenės pilietinės brandos stiprinimo. Kursą sudaro šios temos:

1. Teisės ir valstybės pagrindai
2 . Valstybė, teisė, politika ir ekonomika – pagrindai ir sąlyčio taškai
3. Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas (teisės ir laisvės, kaip veikia valstybės valdymo aparatas)
4. Kova su korupcija ir mano vaidmuo (piliečių galimybės informuoti apie korupcines apraiškas valstybės, savivaldos struktūrose)
5. „Ketvirtosios valdžios“ vaidmuo ir gebėjimas kritiškai vertinti informaciją (kaip žiniasklaida formuoja visuomenės nuomonę, kaip įvertinti kas teisinga, kas ne)
6. Esu atsakingas Lietuvos Respublikos pilietis (tinkami ir netinkami nuomonės, pozicijos reiškimo būdai)
7. Piliečio teisės, laisvės ir pareigos (Kaip turi elgtis piliečiai, kas leidžiama, kas privaloma, kokios piliečių teisės?)
8. Dalyvavimo 3-iojo sektoriaus veikloje galimybės (dalyvavimas skėtinėse struktūrose, bendruomenių veikloje, NVO galia)
9. Europos sąjungos teisės pagrindai (pagrindinės asmens teisės ir laisvės, ES teisė nacionalinėje teisėje ir kt.)
10. Mano teisės ir pareigos ES teisės kontekste (orientuotos į galimybes išsakyti savo poziciją, balsuoti, dalyvauti teikiant siūlymus, įsitraukimas į valdymo struktūras).

Projekto įgyvendinimo metu informuota ne mažiau kaip 2560 jaunų žmonių dėl jų aktyvesnio vaidmens viešojo valdymo procesuose.

Projektas „AKTYVUS PILIETIŠKUMAS: TAVO BALSAS SVARBUS“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0028 finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Informaciją apie projektą teikia:

Projektų vadybos centro vadovė Donata Dulkė, tel. 846 397 074, el. p. donata.dulke@smk.lt