„KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“

„KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“

09.3.1-ESFA-K-731-01-0039

Projekto tikslas: gerinti studijų kokybę tobulinant studentų bei dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas, vystant gerinti – technologines idėjas, kuriant produktus bei paslaugas, socialinių bei ekonominių problemų sprendimui.
Projekto rezultatai ir nauda: Projekte dalyvaus 23 dėstytojai ir 200 studentų iš keturių aukštųjų mokyklų – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Šiaulių universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos. Numatomi bendri dėstytojų ir studentų mokymai, bus parengtos dvi naujos, unikalios neformaliųjų mokymų programos verslumo bei kūrybiškumo skatinimo temomis, kurios bus išbandytos praktikoje, projekte dalyvaujantiems studentams skirtų mokymų metu. Dėstytojai vyks į dvi stažuotes užsienyje: Nyderlanduose ir Slovėnijoje, kuriuose kels kvalifikaciją verslumo skatinimo bei kūrybiškumo ugdymo srityse.
Projekto vykdytojas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Projekto partneriai: Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių universitetas bei Šiaulių valstybinė kolegija.
Trukmė: nuo 2017-12-19 iki 2019-12-19
Projekto biudžetas: 265 084,24 Eur

Kontaktiniai asmenys Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Projekto vadovė
Eglė Brezgytė, e.brezgyte@kvk.lt
tel. nr. 865571181

Projekto koordinatorė
Eglė Černeckienė, e.cerneckiene@kvk.lt
tel. nr. 865965176

image2
image5
image1
image3

2019 m. vasario mėn. Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) Klaipėdoje vyko mokymai studentams ir dėstytojams „Design Thinking“ įrankiai ir praktika“ bei „MVP – perspektyvesnis būdas įvertinti verslo idėją“.

09.3.1-ESFA-K-731-01-0039

2019 m. vasario mėn. Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) Klaipėdoje vyko mokymai studentams ir dėstytojams „Design Thinking“ įrankiai ir praktika“ bei „MVP – perspektyvesnis būdas įvertinti verslo idėją“. Šie mokymai organizuojami pagal Klaipėdos valstybinės kolegijos įgyvendinamą projektą „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0039, kuriame Socialinių mokslų kolegija dalyvauja kaip partneris.
Mokymuose dalyvavo virš 60 mūsų kolegijos studentų ir 6 dėstytojai. Mokymai vyko komandiniu principu, komandas jungė skirtingų studijų sričių (fizinių, socialinių, technologijos mokslų) atstovai.

Mokymų „Design Thinking“ įrankiai ir praktika“ metu dalyviai buvo mokomi kūrybiškai spręsti sudėtingas verslo problemas, skatinti savo kūrybinį mąstymą, išmokti derinti jį su racionaliu mąstymu, sklandžiau ir nuosekliau kurti naujus produktus, paslaugas, sprendimus.

Mokymų „MVP – perspektyvesnis būdas įvertinti verslo idėją“ metu, dalyviai buvo supažindinti su produkto ar prototipo kūrimu, kuris realiai veiktų, galėtų nešti pajamas ar teikti kitokią naudą ir jam sukurti nereikėtų daug laiko.

Šie mokymai buvo labai naudingi tiek dėstytojams, tiek studentams, tobulinant jų verslumo/kūrybiškumo įgūdžius bei sprendžiant  idėjų generavimo, inovatyvių produktų/paslaugų kūrimo, dizaino sukūrimo, pateikimo vartotojams uždavinius.

Projekto „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga, karta“ atgarsiai

Aukštosios mokyklos telkia idėjas senstančios visuomenės problemoms spręsti

 

Kūrybiškumas ir verslumas – vienos dažniausiai minimų kompetencijų, kurių iš būsimų darbuotojų tikisi darbdaviai. Ir nesvarbu, kurioje srityje projektuojama veikla. Šios kompetencijos būtinos sprendžiant net ir visuomenės senėjimo problemą. Kaip tik ją, kaip vieną aktualiausių šiandienos visuomenės skaudulių, pasirinko Klaipėdos valstybinė kolegija, drauge su partneriais įgyvendindama projektą „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga, karta“.

Projekte dalyvaujančių institucijų: Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Šiaulių universiteto ir Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai gegužės 2-8 dienomis lankėsi Liublianoje, kur sėmėsi žinių apie kūrybiškumo ugdymą. Pasitelkę Edward de Bono šešių skrybėlių metodą aukštųjų mokyklų atstovai mokėsi kūrybiškai pažvelgti į bet kurią idėją, ją generuoti ir realizuoti. Ilgainiui, taip išlaisvinti kūrybiškumą bus mokomi ir projekte dalyvaujančių institucijų studentai.

Kad kūrybiškumas svarbus net sprendžiant visuomenės senėjimo problemas, mokymų Liublianoje dalyviai įsitikimo lankydamiesi Dosor senelių globos namuose, kur senjorų savirealizacijai, užimtumui ir kokybiško laiko leidimui pasitelkiamos kaip tik kūrybinės veiklos. Dėl jų įvairovės ir teigiamo poveikio senelių globos gyventojams Dosor laikomi pačiais patraukliausiais senelių namais Slovėnijoje.

Kūrybiškoms idėjoms realizuoti dažniausiai būtinas verslumas. Kaip tik jo kitame etape projekto dalyviai – aukštųjų mokyklų dėstytojai – mokysis Barselonoje „Global Business School“, o grįžę savo žiniomis dalinsis su studentais. Šie, pasitekdami projekto metu įgytą kūrybiškumą, inovacijas ir verslumo įgūdžius, ieškos senstančios visuomenės problemų sprendimų ir jų realizavimo galimybių.

Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0039 „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga, karta“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto trukmė 24 mėn. Projekte dalyvauja 23 dėstytojai ir 200 studentų iš keturių aukštųjų mokyklų.