Apie Mokslo ir verslo centrą

Apie mus

Socialinių mokslų kolegijoje (SMK) nuo 2004 m. veikiančio struktūrinio padalinio Mokslo ir verslo centro (MVC) įkūrimą lėmė visuomenės poreikis siekti inovacijų.

Savo veiklą centras pradėjo nuo Kolegijos mokslinės taikomosios veiklos koordinavimo, vadybos ir ekonomikos sričių mokslinių – taikomųjų tyrimų atlikimo, siekiant padėti Vakarų Lietuvoje veikiančioms verslo įmonėms įveikti globalizacijos ir su ja susijusio augimo, plėtros keliamus iššūkius.

Augant rinkos poreikiams, vis didesnę reikšmę įgijant žinių visuomenės, mokymosi visą gyvenimą koncepcijoms, Mokslo ir verslo centras pradėjo organizuoti atvirus ir vidinius mokomuosius seminarus verslo įmonių darbuotojams, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo kursus, teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, koordinuoti įvairius mokymų projektus. Mūsų sėkmės garantas – partnerystės ryšiais pagrįstas darbas. Tam, kad patenkintume savo klientų poreikius, bendradarbiaujame su geriausiais šalies ir užsienio lektoriais, konsultantais, savo srities profesionalais. Dirbame tik tai – ką mokame geriausiai.

Šiandien MVC teikia platų aukšto lygio paslaugų spektrą verslo įmonėms, viešajame sektoriuje veikiančioms įstaigoms, organizacijoms ir kiekvienam, siekiančiam augti bei tobulėti. Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su užsienio aukštosiomis mokyklomis, inovacijų ir kompetencijų ugdymo centrais, suteikia galimybes kurti bei įgyvendinti kokybiškas mokymo programas, tyrimų, konsultacijų projektus.

Kam mes esame? MVC MISIJA – kurti mokslo žiniomis grįstus inovatyvius sprendimus, teikti tarptautiniu lygiu sertifikuotas paslaugas, siekiant prisidėti prie įmonių konkurencingumo ir veiklos efektyvumo didinimo, verslo vystymosi ir plėtros, viešojo sektoriaus institucijų veiklos kokybės ir rezultatyvumo gerinimo.

Kuo mes siekiame tapti? MVC VIZIJA – lyderiaujantis, žinomas ir pripažintas, tarptautiniu lygiu veikiantis centras, teikiantis intelektines paslaugas, skatinantis verslumą ir inovacijas, mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimą, kuriant ir įgyvendinant inovatyvius sprendimus verslo ir valstybių darniai plėtrai.