TYRIMAI

Patyrusi tyrėjų komanda lengvai atpažins ir parinks Jūsų įmonei reikalingus tyrimus, parengs ir pritaikys tinkamiausius kiekybinių ir kokybinių tyrimų instrumentus, statistinius ir/arba eksperimentinius tyrimus, siekiant pasiūlyti Jūsų verslo sėkmei svarbius sprendimus.
Vykdome mokslo taikomąją veiklą, skirtą įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklos gerinimui, naujų sprendimų paieškai.

 • Įmonių įvaizdžio ir konkurencingumo vertinimas,
 • Organizacijų vadybos efektyvumo tyrimai,
 • Personalo kompetencijų auditas,
 • Rinkodaros ir vartotojų poreikio tyrimai (vartotojų poreikių, konkurencinės aplinkos analizės, sklaidos ir viešinimo efektyvumo vertinimas),
 • Naujų produktų ir paslaugų įvedimo į rinką tyrimai,
 • Galimybių studijos,
 • Investicinių projektų ir verslo planų rengimas,
 • Verslo plėtros „žemėlapių“ sudarymas,
 • Marketingo strategijų parengimas.

Nuolat auginame savo kompetenciją ir siekiame panaudoti mokslinį potencialą bei turimą infrastruktūrą sėkmingai Jūsų verslo, įmonės ar organizacijos plėtrai!
Mes kuriame mokslo žiniomis grįstus inovatyvius sprendimus!

 • Elektroninės ir telefoninės apklausos,
 • Individualūs ir grupiniai interviu,
 • Focus grupės interviu,
 • Situacijos analizė,
 • Lauko tyrimai (tyrimai realioje aplinkoje),
 • Poveikio vertinimas.