Renginių organizavimas

Socialinių mokslų kolegija pasižymi renginių gausa. Kasmet SMK įvyksta ne mažiau kaip 100 įvairiausių renginių, skirtų bendruomenei, regionui, šaliai. Organizuojami įvairūs renginiai, forumai, profesinio meistriškumo konkursai, kvalifikacijos tobulinimo kursai šalies ir užsienio institucijoms.

2010 m. Kolegija organizavo dviejų dienų tarptautinę mokslinę konferenciją „Europos Sąjungos konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas: aktualijos, praktika ir atitiktis, problematiškumo aspektai“, kurioje pranešimus skaitė konkurencinės teisės specialistai ir teisės mokslininkai iš Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų. Konferencijos pranešimų pagrindu išleistas recenzuotas mokslinis leidinys „Europos Sąjungos konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas: aktualijos, praktika ir atitiktis, problematiškumo aspektai“.

2012 m. buvo organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija – Socialinės transversijos ekonomikoje, politikoje ir visuomenėje (Klaipėdoje), kurios pagrindinė kryptis – žinių ir inovacijų pritaikymo galimybės konkurencinės rinkos sąlygomis siekiant tvarios plėtros.

2012 m. LR Seime organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Naujas aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos”, skirta moksliniame diskurse aptarti aukštosioms mokykloms kylančius iššūkius ieškant naujų sprendimo galimybių tolesnei plėtrai bei kokybės užtikrinimui.