Projektas „Aktyvus pilietiškumas: Tavo balsas svarbus“

10.1.2-ESFA-K-917-01-0028

Projekto tikslas: didinti jaunimo (14-29 m. amžiaus) pilietinį ir politinį aktyvumą skatinant jų aktyvų dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.

Projekto rezultatai ir nauda:

Organizuojama 30 mokomųjų seminarų-dirbtuvių jaunimui, kurių metu siekiama įgalinti jaunimą priimti aktyvų vaidmenį pilietiniame gyvenime, nebijoti įsitrauti į viešojo valdymo procesus. Seminarai, praktiniai pavyzdžiai, diskusijos prisidės prie jaunimo, bendruomenių atstovų, NVO atstovų kompetencijų stiprinimo bei įgalinimo aktyviau įsitraukti į viešojo valdymo procesus, patiems inicijuoti įvairias akcijas ir iniciatyvas, palaikyti tuos, kurie jas organizuoja.

Sukurti ir viešinami Informaciniai-motyvaciniai video klipai.

Organizuota Stovykla jaunimui “Aktyvus pilietiškumas”: kurioje dalyviai bus kviečiami patys inicijuoti savo socialinio darinio – utopinės valstybės valdymo sistemos kūrimą, remiantis egzistuojančiais viešojo valdymo procesų mechanizmais.

Sukurtas ir transliuotas „Politinio ir pilietinio raštingumo“ internetinių seminarų (webinarų) kursas, kuriuo siekiama prisidėti prie pilietinio sąmoningumo ugdymo, visuomenės pilietinės brandos stiprinimo.

Parengtas leidinys „NVO ir vietos bendruomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose“. Metodinėje priemonėje bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai kaip teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip juos įforminti, kaip rengti ir teikti įvairius pranešimus bei skundus, kaip rengti peticijas, organizuoti agitacines akcijas ir pan.  

Projekto įgyvendinimo metu numatoma, kad bus informuota ne mažiau kaip 2560 jaunų žmonių dėl jų aktyvesnio vaidmens viešojo valdymo procesuose.

Projekto vykdytojas: Socialinių mokslų kolegija

Trukmė: nuo 2017-10-23 iki 2019-06-23

Projekto biudžetas: 99.914,56 Eur

 

Informaciją apie projektą teikia:

Projektų vaybos centro vadovė Donata Dulkė, tel. 846 397 074, el. p. donata.dulke@smk.lt